Tjenester

Økonomi & Ledelse AS tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen økonomistyring, analyse, kontroll samt rutiner og støtteverktøy knyttet til dette. 

Her er noen eksempler på hvilke tjenester vi kan tilby:
- Økonomisjef/controller/økonomikompetanse til leie
- Organisering og effektivisering av økonomifunksjonen
- Rådgivning rundt bruk av IT-systemer for økonomistyring, rapportering og kontroll
- Bedre utnyttelsen og effektivisere anvendelsen av kundens IT-systemer
- Regnskapsføring
- Gjennomgang og forbedring av rapporteringssystemer
-Anskaffelsesbistand og rådgivning rundt IT-løsninger for administrativ effektivisering.
- Prosjektledelse og/eller prosjektdeltakelse i implementeringsprosjekter
- Hjelp knyttet til søknad om offentlig støtte fra f.eks. SkatteFUNN og Innovasjon Norge
- Opplegg for prosjektregnskap og rapportering ifm offentlige støtteordninger
- Bistand til selskapsetablering eller omorganisering av selskaper
-Andre økonomirelaterte oppgaver

Prisene våre er svært konkurransedyktige.

Dersom noe av dette skulle være av interesse ber vi om at de tar kontakt for en
uforbindtlig samtale:
post[at]okonomiledelse.no